Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Sri Lanka: 1994