Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng South Korea: OKTUBRE 25, 2012