Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Rwanda: DISYEMBRE 13, 2002