Patuloy ang paglilitis sa 16 na Saksi ni Jehova noong Mayo 2014 sa Taganrog City Court. Ito lang ang paglilitis sa Russia kung saan pinagbabantaang kasuhan ang mga mamamayan ng Russia kung hindi nila itatatwa ang kanilang pananampalataya. Isang akusado ang nagkomento: “Gusto nilang maging katulad ako ng lahat, ayaw nila akong mapaiba. Ayaw nila akong lumabas at makipag-usap tungkol sa Bibliya. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari.”

May-kamaliang ikinakapit ng mga awtoridad sa Russia ang Law on Counteracting Extremist Activity sa relihiyosong pagsamba ng mga Saksi ni Jehova, na lalo pang pinatindi mula 2009. Ganito ang komento ni Victor Zhenkov, isang abogado para sa mga Saksi: “Sinuri ko ang mga pangyayari nitong nagdaang mga taon tungkol sa mga kaso laban sa mga Saksi ni Jehova at nakita kong walang-tigil na pinupuntirya ng mga ahensiyang nagpapatupad ng batas ang mga Saksi ni Jehova.” Lalo pang naging agresibo ang lokal na mga awtoridad sa Taganrog at tinatrato ang mga Saksi na para bang ipinagbabawal ang kanilang relihiyon sa lugar na iyon, bagaman nakarehistro na sa Russian Federation ang mga Saksi ni Jehova mula pa 1992. Halatang-halata ang intensiyon ng mga awtoridad sa Taganrog. Ikinuwento ng isa pang akusado ang kaniyang karanasan: “Habang nasa opisina ako ng imbestigador, tuwiran niyang sinabi: ‘Pirmahan mo ang papel na nagsasabing itinatatwa mo ang pagiging Saksi ni Jehova at isasara na namin ang kaso laban sa iyo at palalayain ka—pumunta ka kung saan mo gusto.’”

Depende sa desisyon ng korte, ang 16 na Saksi ay maaaring pagmultahin, utusang magsagawa ng sapilitang pagtatrabaho, o sentensiyahang mabilanggo. Kapag nahatulan silang nagkasala, manganganib ang kalayaan sa relihiyon sa buong Russia. Ang lahat ng mga Saksi ni Jehova sa Russia ay maaari ding kasuhan dahil lang sa pagsasagawa ng kanilang mapayapang relihiyosong gawain. Sinabi ni Alyona Borodina, isa pang abogado para sa mga akusado: “Ang mga Saksi ay laging pinakikialaman ng mga awtoridad ng estado. Ang literatura nila ay idinagdag sa listahan ng ekstremistang mga materyal. Kapag ipinasiya ng korte na ang isang aklat ay ekstremista, sisirain ito salig sa desisyong iyon. Isang manunulat ang nagsabi: ‘Kapag nanununog sila ng mga aklat, sa bandang huli, manununog na rin sila ng mga tao.’ Isa itong malaking banta sa kalayaan sa relihiyon.”

Sa Hunyo 2014, inaasahang magbababa ang hukom ng pinal na desisyon. Inaabangan ng mga Saksi ni Jehova sa buong mundo at ng maraming iba pa na interesado sa kalayaan sa relihiyon ang magiging desisyon.