Noong Mayo 25, 2017, pinahinto ng armadong mga opisyal ng pulis at mga agent ng Federal Security Service (FSB) ang mapayapa at lingguhang relihiyosong pagtitipon ng mga Saksi ni Jehova sa Oryol, Russia. Yamang binuwag na ng mga awtoridad doon ang Oryol Local Religious Organization (LRO) noong Hunyo 2016 sa paratang na ekstremismo, sinasabi nila ngayon na ipinagpapatuloy raw ng relihiyosong pagtitipon ng kongregasyon ang gawain ng ekstremistang organisasyon.

Ang prosecutor ay nagsampa ng demanda laban kay Dennis Christensen, isa sa mga elder sa Oryol Congregation, dahil sa bahagi niya sa pagtitipon ng kongregasyon para sumamba. Ipinag-utos ng Sovietsky District Court na ikulong si Mr. Christensen bago pa man ang paglilitis hanggang Hulyo  23, 2017, para bigyan ng panahon ang FSB na mag-ipon ng ebidensiya at humanap ng mga saksi para idiin ang kaso laban sa kaniya. Ang reklamo laban sa utos ng korte ay isinumite noong Mayo 29, 2017. Sa pagdinig noong Hunyo  21, 2017, ibinasura ng korte ang reklamo at iniutos na panatilihing nakakulong si Mr. Christensen bago pa man ang paglilitis. Noong Hulyo 20, 2017, pinalawig ng Sovietskiy District Court ng Oryol ang pagkakulong ni Dennis Christensen bago pa man ang paglilitis hanggang sa Nobyembre 23, 2017. Kapag nahatulan batay sa Article 282.2, part 1, ng Criminal Code, makukulong si Mr. Christensen nang mula 6 hanggang 10 taon.

Agad na sinabihan ang Embahada ng Denmark sa Moscow tungkol sa pag-aresto kay Mr. Christensen, isang mamamayan ng Denmark, at nagpadala ang embahada ng mga kinatawan para makipagkita sa kaniya sa bilangguan. Iniulat nila na hindi ito minaltrato at nasa mabuting kalagayan.

Di-makatarungang Desisyon ng Supreme Court ng Russia

Sa kaso ng pagbuwag sa Oryol LRO, ininspeksiyon ng mga pulis ang bahay ng pagsamba nito at “nasumpungan” ang literatura sa Bibliya na dati nang itinanim ng mga pulis, kahit matagal nang inalis ng mga Saksi ang lahat ng literatura mula sa gusali. Itinuring ng mga prosecutor ang pagkakaroon ng ilang aklat bilang ebidensiya ng “pag-iimbak nito sa layuning ipamahagi sa mga tao ang literaturang idineklarang ekstremista.” Sa apela, pinagtibay ng Supreme Court ng Russian Federation ang pagbuwag sa Oryol LRO.

Noong Marso 2017, isinampa ng Ministry of Justice ng Russia ang kaso laban sa Administrative Center ng mga Saksi ni Jehova at sa lahat ng natitirang LRO. Bilang tugon sa desisyon ng Supreme Court ng Russian Federation noong Abril 20, 2017, na agad na nagbabawal sa kanilang pagsamba sa Russia, nagsumite ng apela ang mga Saksi ni Jehova. Tinututulan ng mga Saksi ang pagtawag na “ekstremismo” sa kanilang mapayapang pamumuhay. Gaya ng kaso sa Oryol, ang “ebidensiya” laban sa kanila ay inimbento sa pamamagitan ng ilegal na pagkilos ng mga opisyal ng batas at ng pagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa kanilang relihiyosong literatura—mga kasinungalingang nagmula sa “mga eksperto” na hinirang ng Estado. Pero noong Hulyo 17, 2017, pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon nito noong Abril 20.

Mga Pagsisikap na Ipagtanggol ang Kalayaan sa Relihiyon

Ipinakikita ng pagsisikap ng prosecutor sa Oryol ang layunin ng ilang awtoridad sa Russia, na hindi lang para isara ang legal na mga korporasyon ng mga Saksi ni Jehova, kundi para ipagkait ang karapatan nilang sumamba. Nang ni-raid ang isang relihiyosong pagtitipon noong Mayo 25, 2017, ang mga miyembro ng kongregasyon sa Oryol ay sumasamba bilang isang grupo ng mga estudyante sa Bibliya, hindi bilang pagsuporta sa isang legal na korporasyon.

Ginawa ng mga abogado ni Mr. Christensen ang lahat ng pag-apela sa Russia para wakasan ang pagkabilanggo niya bago ang paglilitis sa kaniya at para patuloy na ipagtanggol ang kaniyang relihiyosong mga gawain pati na ang lahat ng mga Saksi ni Jehova sa Russia. Kabilang ang aplikasyon ni Mr. Christensen sa 31 aplikasyong nakabinbin sa European Court of Human Rights tungkol sa mga kaso sa pagsalakay ng Russia sa kalayaan sa relihiyon ng mga Saksi ni Jehova.

Time Line

 1. Setyembre 28, 2017

  Ibinasura ng Oryol Regional Court ang apela na palayain si Dennis Christensen mula sa pagkabilanggo bago ang paglilitis.

 2. Hulyo 20, 2017

  Pinalawig ng Sovietskiy District Court ang pagkakulong kay Dennis Christensen bago pa man ang paglilitis hanggang sa Nobyembre 23, 2017.

 3. Hunyo 21, 2017

  Sa apela, ipinag-utos ng korte na panatilihing nakakulong si Dennis Christensen bago pa man ang paglilitis.

 4. Mayo 26, 2017

  Sinentensiyahan ng korte si Dennis Christensen ng dalawang buwang pagkakulong bago pa man ang paglilitis.

 5. Mayo 25, 2017

  Ni-raid ang relihiyosong pagpupulong sa Oryol, at inaresto si Dennis Christensen.