Noong Hulyo 14, 2015, hindi pinahintulutan ng mga opisyal ng customs sa Russia na makapasok sa bansa ang New World Translation of the Holy Scriptures sa wikang Russia na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mula pa noong Marso 2015, hinarang na ng mga awtoridad sa Russia ang lahat ng shipment ng relihiyosong mga publikasyon ng mga Saksi, bagaman ang mga literaturang aangkatin ay hindi ipinagbabawal sa Russia. Ang pagharang sa shipment ng mga literatura, pati na ang pagbabawal kamakailan sa kanilang opisyal na website, ang jw.org, ay isang nakababahalang pangyayari na naglilimita sa kalayaan sa pagsamba, pagsasalita, at sa pamamahayag.