Sa araw na ito, sinimulang pag-aralan ng Supreme Court ng Russian Federation ang maraming files ng kaso—43 volume ng mga dokumento. Pinayagan din nito ang mga abogado ng Administrative Center (Center) na isama ang bagong ebidensiya ng mga raid sa relihiyosong pagtitipon ng mga Saksi ni Jehova. Noong Marso at Abril 2017, pinahinto ng mga pulis ang relihiyosong mga pagtitipong ito at pinagbantaang kakasuhan ang mga dumalo.

Sa pagsasaalang-alang sa kahilingan ng Ministry of Justice (Ministry) na buwagin ang 395 umiiral na legal na mga korporasyon (Local Religious Organization or LRO), dininig ng Korte ang mga argumento tungkol sa legal at kanonikal na istraktura ng mga Saksi ni Jehova. Nang pag-aralan nito ang naunang mga desisyon na nagbabawal sa walong LRO, binanggit ng mga abogado ng mga Saksi na ang mga desisyong iyon ay batay sa gawa-gawang ebidensiya at maling paraan ng paglilitis.

Idiniin din ng mga abogado ng Center na doble ang pamantayang ginagamit ng Ministry. Noong panahon ng paglilitis para buwagin ang mga LRO, iginiit ng Ministry na ang Center ay walang kaugnayan sa gawain ng mga LRO. Hinadlangan din nito ang anumang pagsisikap ng Center na makibahagi sa paglilitis. Pero sa kasong ito, sinabi ng Ministry na mananagot ang Center sa sinasabing mga paglabag sa gawain ng mga LRO at sa “ekstremismo” na nilalaman ng literatura ng mga Saksi.

Nagsagawa ang Ministry ng maraming inspeksiyon sa legal ng mga korporasyon ng mga Saksi at nagsumite sa Korte ng mga volume ng report mula sa inspeksiyong ito. Pero nang tanungin, hindi masabi ng Ministry ang isang insidente kung saan nagsagawa ng ekstremistang gawain ang mga Saksi.

Ipagpapatuloy ng Korte ang paglilitis sa Abril 20, 2017, alas-2 ng hapon.