Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Russia: MARSO 1996