Ang mga Saksi ni Jehova na nasa edad para magsundalo ay ibinibilanggo sa Nagorno-Karabakh dahil sa pagtangging gawin ito udyok ng kanilang budhi. Hindi kinikilala ng gobyerno ang kanilang karapatan ni nagbibigay man ito ng alternatibong serbisyong pansibilyan. Kaya naman ang mga kabataang Saksi ay ibinibilanggo dahil sa paninindigan sa kanilang relihiyosong paniniwala na huwag makipagdigma.

Pagsisikap Para sa Alternatibong Serbisyong Pansibilyan—Nabigo

Noong Enero 29, 2014, ipinatawag ng Askeran City Military Commissariat si Artur Avanesyan, isang Saksi ni Jehova, para magsundalo. Kinabukasan, nag-file ng aplikasyon si Mr. Avanesyan sa Nagorno-Karabakh Military Commissariat para humiling ng alternatibong serbisyong pansibilyan kapalit ng pagsusundalo. Agad nakipag-usap ang abogado niya sa mga opisyal sa Nagorno-Karabakh at Armenia at mukha namang papayagan nila si Mr. Avanesyan na magsagawa ng alternatibong serbisyong pansibilyan sa Armenia.

Palibhasa’y umaasa na mapagbibigyan siya, lumipat si Mr. Avanesyan sa Armenia at nag-file ng aplikasyon para sa alternatibong serbisyong pansibilyan sa Republic of Armenia Masis Military Commissariat noong Pebrero 13, 2014. Umaasa si Mr. Avanesyan na haharap siya sa komite ng alternatibong serbisyo sa Armenia noong Hulyo 14, 2014. Pero sa halip, ipinatawag siya para magreport nang araw ding iyon sa central police station sa Yerevan. Pagdating niya roon, naghihintay na sa kaniya ang mga pulis mula sa Nagorno-Karabakh. Inaresto nila siya at dinala sa Nagorno-Karabakh. Kinabukasan, ikinulong na siya at saka nilitis sa Nagorno-Karabakh First Instance Court.

Sa panahon ng paglilitis, nalaman niya na apat na buwan bago nito, naglabas na pala ng utos ang korte na arestuhin siya at ibilanggo habang hinihintay ang paglilitis. Pinagtibay ng korte ang nauna nitong desisyon, at agad na ibinilanggo si Mr. Avanesyan. Ibinasura ng korte ang lahat ng apela laban sa pagkakakulong niya nang hindi pa nalilitis.

Noong Setyembre 30, 2014, hinatulan ng korte si Mr. Avanesyan at sinentensiyahan nang 30-buwang pagkabilanggo. Pinagtibay ng Appeal Court ang naunang desisyon. Umapela si Mr. Avanesyan sa Supreme Court ng Nagorno-Karabakh, pero noong Disyembre 25, 2014, pinagtibay ng Korte ang hatol sa kaniya.

Patuloy na ibinibilanggo ng Nagorno-Karabakh ang mga kabataang lalaki na sumusunod sa kanilang budhing sinanay sa Bibliya. Dahil dito, patuloy nitong nilalabag ang internasyonal na mga pamantayang nagpapahintulot sa mga tumatangging magsundalo udyok ng kanilang budhi na magsagawa ng alternatibong serbisyong pansibilyan.

Time Line

 1. Disyembre 25, 2014

  Pinagtibay ng Supreme Court ng Nagorno-Karabakh ang hatol kay Artur Avanesyan.

 2. Setyembre 30, 2014

  Si Artur Avanesyan ay hinatulan ng Martakert, Nagorno-Karabakh First Instance Court at sinentensiyahan nang 30-buwang pagkabilanggo.

 3. Hulyo 14, 2014

  Si Artur Avanesyan ay inaresto sa Armenia at ipinadala sa Nagorno-Karabakh para ikulong kahit hindi pa nalilitis.

 4. Disyembre 30, 2011

  Si Karen Harutyunyan, 18-anyos na Saksi, ay sinentensiyahan nang 30-buwang pagkabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 5. Pebrero 16, 2005

  Si Areg Avanesyan, isang Saksi ni Jehova, ay sinentensiyahan nang 48-buwang pagkabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 6. Hunyo 12-13, 2001

  Tatlong Saksi, na tumangging magsundalo udyok ng budhi, ang sinentensiyahan nang anim na buwan hanggang isang-taóng pagkabilanggo dahil sa pagtangging makibahagi sa mga pagsasanay militar.