Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Georgia: NOBYEMBRE 28, 2003