Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Georgia: MAYO 3, 2007