Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Eritrea: SETYEMBRE 24, 1994