Tinalakay ng mga kilalang eksperto sa batas kung paano naging karapatang pantao sa Europa ang karapatang tumangging magsundalo dahil sa budhi.

  • Si Mr. Nils Muiznieks ang Commissioner for Human Rights para sa Council of Europe. Itinatag ang konsehong ito para itaguyod ang karapatang pantao sa mga miyembro nitong bansa.

  • Si Mr. Richard Clayton QC ang kinatawan ng United Kingdom sa Venice Commission. Ang Venice Commission ay ang advisory body ng Council of Europe tungkol sa konstitusyonal na batas.

Panoorin ang ilang bahagi ng kanilang interbyu.