Pinapayagan ng Konstitusyon ng Azerbaijan ang mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi na humiling ng alternatibong serbisyong pansibilyan, pero hindi ipinatutupad ng gobyerno ang batas na nagpapahintulot sa gayong serbisyo. Kaya ang mga Saksi ni Jehova na tumatangging magsundalo dahil sa kanilang relihiyosong paniniwala ay idinedemanda at ibinibilanggo.

Hindi Tumupad sa Kasunduan ang Azerbaijan

Sa aplikasyon nito na sumali sa Council of Europe noong 1996, nangako ang Azerbaijan na (1) ipatutupad ang batas tungkol sa alternatibong serbisyong pansibilyan dalawang taon matapos itong maging miyembro, (2) pawawalang-sala ang lahat ng tumatangging magsundalo dahil sa budhi, at (3) papayagang magsagawa ng alternatibong serbisyong pansibilyan ang mga tumatangging magsundalo. Mahigit 13 taon matapos maging miyembro ng Council of Europe, hindi pa rin tinutupad ng Azerbaijan ang kasunduan.

Sa report nito tungkol sa Azerbaijan noong 2011, sinabi ng European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) ng Council of Europe: “Hinihimok ng ECRI ang mga awtoridad ng Azerbaijan na ipatupad agad ang batas tungkol sa alternatibong serbisyong pansibilyan kaayon ng mga pamantayan sa Europa. ... Inuulit ng [ECRI] ang mahigpit na rekomendasyon nito na hindi dapat idemanda o ibilanggo ng mga awtoridad ang mga tumatangging magsundalo kundi bigyan sila ng pagkakataong gawin ang kanilang tungkulin sa lipunan nang hindi nilalabag ang kanilang budhi.”

Tumangging Magsundalo Dahil sa Budhi, Sapilitang Ipinatawag Para Maglingkod sa Militar at Ibinilanggo Nang Labag sa Batas

Hanggang ngayon hindi pa rin kinikilala ng gobyerno ng Azerbaijan ang karapatan ng mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi. Noong Agosto 23, 2013, ang 17 anyos na si Kamran Shikhaliyev, isang Saksi ni Jehova, ay nagpunta sa Baku Nizami District Office of the State Service for Mobilization and Conscription (SSMC) para sa medikal na pagsusuri. Nang panahong ito at sa sumunod na mga pagtawag ng SSMC, ipinaliwanag ni Mr. Shikhaliyev na ayaw niyang magsundalo dahil sa budhi at humiling siya ng alternatibong serbisyong pansibilyan. Noong Oktubre 8, 2013, nagpadala si Mr. Shikhaliyev ng liham para pormal na humiling ng alternatibong serbisyong pansibilyan. Nang bumalik siya sa SSMC noong Oktubre 10, 2013, sapilitan siyang ginawang sundalo ng mga awtoridad sa Azerbaijan. Puwersahan siyang kinuha ng mga pulis at nang maglaon ay dinala sa militar, kung saan ikinulong siya sa mga baraks doon.

Noong Abril 16, 2014, mahigit anim na buwan pagkatapos ng ilegal na pagkakakulong, sinentensiyahan ng Jalilabad Military Court si Mr. Shikhaliyev ng isang-taóng pagkabilanggo sa disciplinary unit ng militar. Itinuring siya at hinatulan ng korte bilang isang nakalistang sundalo na umiiwas maglingkod sa militar. Pero si Mr. Shikhaliyev ay hindi kailanman nanumpa bilang isang sundalo, ni nagsuot man ng uniporme ng militar, o nagsagawa ng anumang gawaing militar. Bukod diyan, hindi niya iniwasan ang anumang pagtawag sa kaniya ng SSMC kundi lagi siyang nagrereport at nagpapaliwanag na hindi siya maaaring magsundalo dahil sa kaniyang budhi.

Inapela ni Mr. Shikhaliyev ang kaniyang kaso, pero ibinasura ito ng Shirvan Appeal Court noong Hulyo 16, 2014. Hindi pa siya inililipat ng militar sa isang disciplinary unit bilang sentensiya sa kaniya kundi nakakulong pa rin siya sa mga baraks ng militar. Sa ibang salita, hindi pa nagsisimula ang kaniyang isang-taóng sentensiya kahit na ikinulong na siya ng militar mula pa noong Oktubre 2013. Umaasa si Mr. Shikhaliyev na pagbibigyan ng Korte Suprema ng Azerbaijan ang kaniyang apela at kikilalanin ang karapatan niyang tumangging magsundalo dahil sa budhi.

Time Line

 1. Pebrero 17, 2015

  Iniutos ng Sabail District Court sa Baku na kaagad ikulong sina Irina Zakharchenko at Valida Jabrayilova nang tatlong buwan bago litisin dahil sa mga kasong kriminal na ilegal na pamamahagi ng relihiyosong babasahin.

 2. Disyembre 2014

  Si Kamran Shikhaliyev ay inilipat sa isang disciplinary battalion sa Salyan, Azerbaijan.

 3. Setyembre 16, 2014

  Si Kamran Shikhaliyev ay ilegal na ikinulong, pero hindi pa nagsisimula ang kaniyang isang-taóng sentensiya.

 4. Abril 16, 2014

  Si Kamran Shikhaliyev ay nasentensiyahang makulong nang isang taon sa disciplinary unit ng militar dahil sa pagtangging magsundalo.

 5. Oktubre 10, 2013

  Ipinatawag ng State Service for Mobilization and Conscription si Kamran Shikhaliyev para magsundalo at sapilitang dinala sa isang military unit.

 6. Marso 12, 2013

  Si Kamran Mirzayev, isang Saksi ni Jehova, ay nasentensiyahang mabilanggo nang siyam na buwan dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi. Nang maglaon, maaga siyang napalaya dahil sa isang amnestiya.

 7. Setyembre 25, 2012

  Si Fakhraddin Mirzayev, isang Saksi ni Jehova, ay nahatulang mabilanggo nang isang taon dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 8. Setyembre 8, 2010

  Si Farid Mammadov, isang Saksi ni Jehova, ay nahatulang mabilanggo nang siyam na buwan dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 9. Agosto 19, 2009

  Si Mushfig Mammedov ay muling inaresto dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi, ikinulong bago pa man litisin, at pinagmulta nang mahatulan sa ikalawang pagkakataon.

 10. Marso 7, 2008

  Nag-file ng aplikasyon ang abogado ni Mushfig Mammedov at ni Samir Huseynov para umapela sa European Court of Human Rights sa kasong kriminal na isinampa ng Azerbaijan sa mga akusado dahil sa kanilang pagtangging magsundalo.

 11. Oktubre 4, 2007

  Si Samir Huseynov, isang Saksi ni Jehova, ay nasentensiyahang mabilanggo nang 10 buwan dahil sa kaniyang pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 12. 2006

  Si Mushfig Mammedov, isang Saksi ni Jehova, ay ikinulong bago pa man litisin, hinatulan dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi, at sinentensiyahan ng anim-na-buwang probation.