Lumulubha ang kawalan ng pagpaparaya sa relihiyon sa Azerbaijan. Ang mga awtoridad doon ay nagpataw ng malalaking multa sa mga Saksi ni Jehova at ibinilanggo ang mga ito. Sinasampahan sila ng mga awtoridad ng kasong kriminal dahil sa kanilang mga pagtitipon para sa pagsamba at sa pagbabahagi ng kanilang mga paniniwala.

Kinasuhan Dahil sa Relihiyosong Gawain

Noong Disyembre 5, 2014, dalawang Saksi ni Jehova—ang 55-anyos na biyuda at may-kapansanang si Irina Zakharchenko, at ang 38-anyos na si Valida Jabrayilova, na pangunahing nag-aalaga sa kaniyang ina—ang nagbabahagi ng kanilang paniniwala sa mga nakatira sa isang apartment complex sa Baku. Nag-aalok sila ng libreng brosyur na Turuan ang Iyong mga Anak, na dinisenyo para maituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga kuwento at aral mula sa Bibliya. *

Pamamahagi ng babasahin sa Bibliya nang walang “kaukulang permiso” ang ikinaso sa kanila ng pulis na nag-iimbestiga. Partikular na, ang kasong isinampa sa kanila ay para sa krimeng ginawa ng isang organisadong grupo, na may malaking multa na mula 7,000 hanggang 9,000 manat (6,690 hanggang 8,600 USD) * o pagkabilanggo nang dalawa hanggang limang taon.

Sa panahon ng imbestigasyon, paulit-ulit na ipinatawag ng pulis na imbestigador at ng Ministry of National Security (MNS) ang mga babae para pagtatanungin. Noong Pebrero 17, 2015, nang muli silang tumugon sa subpena ng MNS, hindi nila inaasahang sasailalim sila sa isang closed hearing sa Sabail District Court sa Baku.

Matapos iharap ang mga kasong kriminal, ang pulis na imbestigador ay nagsumite ng mosyon para iditine ang mga babae bago pa man sila litisin, dahil iniisip niyang uulitin nila ang ginawa nila at baka “tumakas [sila] at magtagô sa imbestigasyon.” Tumutol ang abogado ng mga babae at iginiit na ang pagdiditine sa mga ito ay di-makatuwiran batay sa kanilang kalagayan at sa pakikipagtulungan nila sa mga awtoridad. Bagaman inamin ng hukom na walang dating kaso ang dalawa, inilarawan niya ang gawain ng mga ito bilang “banta sa publiko” at ipinagkaloob ang mosyon ng imbestigador na tatlong-buwang pagkakaditine sa bilangguang pinatatakbo ng secret police.

Inapela ng abogado ng mga babae ang naging desisyon, at noong Pebrero 26, 2015, pinosasan sila ng mga pulis at inilipat mula sa bilangguan patungo sa Baku Appeal Court sakay ng isang tinted na sasakyan. Pagkatapos, nagkaroon ng closed hearing, pero ang prosecutor at ang imbestigador ng MNS ay walang naipakitang ebidensiya na susuporta para iditine ang mga babae bago litisin. Sa kabila nito, ibinasura pa rin ng korte ang apela, kung kaya muling ibinalik sina Ms. Zakharchenko at Ms. Jabrayilova sa bilangguan.

Noong Marso 6, 2015, dalawang grupo mula sa MNS ang kumuha ng mga court order at naghalughog sa mga bahay nina Ms. Zakharchenko at Ms. Jabrayilova. Kinumpiska ng mga ito ang kanilang relihiyosong babasahin, personal na mga notebook, isang computer, at isang cellphone. Noong Marso 10, 2015, ang MNS, ang State Committee for Work with Religious Associations, at ang mga pulis ay nagpakita ng mga court order para halughugin ang Kingdom Hall (lugar ng pagsamba) at ang bahay ng isang elder sa kongregasyon. Ipinatawag din ng MNS ang ilang Saksi sa Baku para pagtatanungin sa kasong ito.

Bilang tugon sa pagdiditine kina Ms. Zakharchenko at Ms. Jabrayilova, ang mga Saksi ni Jehova ay gumawa ng isang liham sa UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief at sa Working Group on Arbitrary Detention. Isang abogado roon ang naghahanda ng mosyon sa trial court para palitan ng house arrest ang pagdiditine bago ang paglilitis.

Malalaking Multa at Sentensiyang Pagkabilanggo Dahil sa Pagdalo sa Relihiyosong Pagtitipon

Sa Ganja, ang mga awtoridad ay nagpataw ng malalaking multa sa mga dumadalo sa relihiyosong pagtitipon ng mga Saksi at idinitine ang ilan. Ang multa ay mula 1,500 manat (1,433 USD) hanggang 2,000 manat (1,911 USD).

Noong Oktubre 2014, ibinilanggo ng mga korte sa Ganja ang tatlong Saksi at isang lalaking dumalo sa kanilang relihiyosong pagtitipon dahil sa hindi pagbabayad ng mga multang ipinataw sa kanila para sa pagtitipon upang sumamba. Bagaman nabayaran nila ang ilang bahagi ng multa, ibinilanggo pa rin sila nang 3 hanggang 20 araw.

Sinabi ng lalaking sumasamba kasama ng mga Saksi: “Para sa akin, malaking pera ang 1,500 manat (1,433 USD). ... Noong una, ayokong bayaran ang multa dahil alam kong inosente ako.” Nadama rin ng dalawang lalaking Saksi na di-makatuwiran ang parusa sa kanila at sinabi nilang tinrato sila ng mga awtoridad na parang mga kriminal.

Ang ikatlong Saksing nabilanggo, na isang babae, ay nagsabi: “Hindi man lang nila naisip na napakahirap ng pamilya namin, na ako ang nag-aalaga sa nanay kong may kapansanan na laging nangangailangan ng tulong, at na kusang-loob kong binabayaran ang multa.”

Natapos na ng apat ang kanilang sentensiyang pagkabilanggo, pero pinababayaran pa rin sa kanila ng korte ang buong multa. Kung hindi nila ito mababayaran sa takdang panahon, baka ipaditine na naman sila ng korte.

Itataguyod Ba ng Azerbaijan ang Katarungan?

Iba’t ibang paraan ang ginagamit ng mga opisyal sa Azerbaijan para hadlangan ang relihiyosong gawain ng mga Saksi ni Jehova. Sa kasalukuyan, ang mga Saksi ni Jehova ay may 19 na nakabinbing aplikasyon sa European Court of Human Rights para masolusyunan ang kawalan ng pagpaparaya na kinakaharap nila sa Azerbaijan. Samantala, umaasa ang mga Saksi na itatama ng matataas na awtoridad sa Azerbaijan ang di-makatarungang pagdiditine kina Ms. Zakharchenko at Ms. Jabrayilova. Sa pagtutuwid dito at sa iba pang insidente ng kawalan ng pagpaparaya sa relihiyon, maipakikita ng Azerbaijan ang paggalang nito sa kaniyang mamamayan, konstitusyon, at ang pagtataguyod nito ng mga saligang karapatang pantao.

^ par. 4 Noong Agosto 11, 2014, inaprobahan ng State Committee for Work with Religious Associations of the Azerbaijan Republic ang pag-iimport ng brosyur na ito na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova.

^ par. 5 Sa Azerbaijan, ang karaniwang suweldo bawat buwan ay 440 manat (420 USD), ayon sa pagtaya noong Agosto 2014.