Noong Agosto 4, 2017, nagbayad ng danyos ang district court sa Baku, Azerbaijan kina Irina Zakharchenko at Valida Jabrayilova, mga Saksi ni Jehova, dahil sa di-makatarungang pagbibilanggo sa kanila nang 11 buwan. Kahit na mas kaunti ang ibinigay na danyos kumpara sa pagmamaltratong dinanas nila, kinilala ng desisyong iyon na ang hatol sa kanila ng mga awtoridad ng Estado ay walang basehan, nagdulot sa kanila ng pinsala sa emosyonal at pisikal na paraan, at sumira sa magandang reputasyon nila.

Pagpapawalang-sala ng Korte Suprema, Humantong sa Apela Para sa Danyos

Noong Pebrero 8, 2017, pinawalang-sala ng Korte Suprema ng Azerbaijan sina Ms. Zakharchenko at Ms. Jabrayilova sa kasong kriminal na isinampa sa kanila dahil sa pamamahagi nila ng relihiyosong literatura nang walang pahintulot ng Estado. Nakita ng Korte na ang brosyur na kinukuwestiyon, ang Turuan ang Iyong mga Anak, ay inaprobahang ipasok sa bansa at hindi nakakasamâ sa lipunan. Isa pa, nakita ng Korte na may saligang karapatan ang mga babae na sabihin sa iba ang paniniwala nila. Ibinase ng Korte Suprema ang desisyon nito sa karapatang ginarantiyahan ng Konstitusyon ng Azerbaijan at ng internasyonal na mga kasunduan na pinagtibay ng Azerbaijan.

Ipinaubaya ng Korte Suprema sa mga korteng sibil ang pagbabayad ng danyos. Kasunod nito, naghain ng reklamo sina Ms. Zakharchenko at Ms. Jabrayilova sa Baku City Nasimi District Court para humingi ng danyos sa Ministry of Finance dahil sa pagmamaltratong naranasan nila sa kamay ng State Security Service (at ng nauna rito, ang Ministry of National Security). Naroon ang dalawang babae sa panahon ng pagdinig, kahit na hindi mabuti ang kalusugan ni Ms. Zakharchenko. Pinayagan sila ni Judge Shahin Abdullayev na ilahad sa maikli ang masaklap na karanasan nila sa bilangguan.

Inamin ng District Court ang Pagmamaltrato

Ang desisyon ng district court ay nagpatibay sa pananagutan ng Azerbaijan na irespeto ang saligang karapatan ng mga mamamayan nito at bahagyang nagbigay ng hustisya sa mga Saksi. Si Ms. Zakharchenko, na nagkasakit nang malubha dahil sa pagmamaltrato sa kaniya, ay binigyan ng 9,744 manat ($5,737 U.S.), at si Ms. Jabrayilova, na mas bata, ay nakatanggap ng 8,200 manat ($4,828 U.S.). Nakasaad sa desisyon: “Naniniwala ang Korte na ang labag-sa-batas na pagbibilanggo sa mga Nagsasakdal at ang paghahabla sa kanila ng kasong kriminal nang walang ebidensiya ay nagdulot ng moral damages.”

Umapela ang Ministry of Finance laban sa desisyong bigyan ng danyos ang dalawang Saksi. Noong Nobyembre 20, 2017, ibinasura ng Baku Court of Appeal ang apela ng Ministry of Finance at hindi binago ang desisyon ng district court.

Magkakaroon Kaya ng Positibong Epekto ang mga Desisyon ng Korte?

Patuloy sa pagsamba ang mga Saksi ni Jehova sa Azerbaijan sa kabila ng mabibigat na paglabag sa saligang karapatan nila sa kalayaan sa relihiyon at ng mga banta sa kanilang personal na kaligtasan. Patuloy silang hina-harass, pinagmumulta, at tinatrato nang di-makatarungan kapag nagtitipon sila para sa pagsamba at nakikibahagi sa mapayapang relihiyosong gawain nila. Hindi ipinatutupad ng gobyerno ang alternatibong serbisyong pansibilyan para sa mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi. Hindi pinapayagan ng mga awtoridad na legal na makapagparehistro ang mga Saksi sa labas ng Baku. Sa kasalukuyan, may 18 nakabinbing aplikasyon sa European Court of Human Rights at 11 reklamo sa UN Human Rights Committee tungkol sa di-makatarungang pagtrato ng gobyerno ng Azerbaijan sa mga Saksi ni Jehova roon.

Umaasa ang mga Saksi ni Jehova sa buong mundo na ang mga desisyon ng korte kamakailan ay magpapakilos sa mga opisyal na igalang ang karapatan ng kanilang mga kapananampalataya sa Azerbaijan.