Pumunta sa nilalaman

ABRIL 11, 2018
KAZAKHSTAN

Teymur Akhmedov—Pinalaya Mula sa Bilangguan sa Kazakhstan Noong Abril 4, 2018

Teymur Akhmedov—Pinalaya Mula sa Bilangguan sa Kazakhstan Noong Abril 4, 2018

Iginawad ng presidente ng Kazakhstan, si Nursultan Nazarbayev, ang kapatawaran kay Teymur Akhmedov, at pinalaya noong Abril 4, 2018. Bago nito, noong Marso 27, 2018, pinahintulutan ng mga awtoridad si Brother Akhmedov na maoperahan agad sa isang ospital sa Almaty, kung saan siya kasalukuyang nagpapagaling.

Si Brother Akhmedov, 61, ay nakulong mula noong Enero 18, 2017, dahil lang sa pagsasagawa ng kaniyang pananampalataya. Natutuwa siyang muling makapiling ang kaniyang pamilya.

Masaya tayo na iniligtas ni Jehova ang kaniyang matapat na lingkod.—2 Samuel 22:2.