Pumunta sa nilalaman

Ang Office of the Public Prosecutor at ang hukuman ng Termini Imerese sa Sicily, Italy.

AGOSTO 22, 2018
ITALY

Korte sa Sicily Tiniyak ang Karapatan ng mga Saksi ni Jehova na Magpasiya Tungkol sa Paggagamot

Korte sa Sicily Tiniyak ang Karapatan ng mga Saksi ni Jehova na Magpasiya Tungkol sa Paggagamot

Noong Abril 6, 2018, nagdesisyon ang Korte ng Termini Imerese sa Sicily, Italy, na nagkasala ang isang surgeon dahil sa sapilitang pagsasalin ng dugo sa isang babaeng Saksi ni Jehova. Ang surgeon ay hinihilingan na magbigay sa babae ng 10,000 euro ($11,605 U.S.) na paunang bayad bilang bayad-pinsala at 5,000 euro naman ($5,803 U.S.) bilang bayad-pinsala sa asawa nito, na isa ring Saksi ni Jehova. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdesisyon ang korte sa Italy na nagsasabing nagkasala ang doktor dahil nilabag niya ang karapatan ng pasyente na magpasiya kung ano ang gagawin sa sariling katawan ng pasyente batay sa paniniwala nito.

Kaso ito ng isang sister na nagkaroon ng komplikasyon pagkatapos maoperahan sa gallbladder noong Disyembre 2010. Kahit paulit-ulit siyang tumatangging magpasalin ng dugo, sapilitan siyang sinalinan ng dugo. Ang surgeon ay nagsinungaling at nagsabing binigyan siya ng pahintulot ng isang hukom na gawin ito.

Nang maglaon, silang mag-asawa ay nagsampa ng reklamo sa Office of the Public Prosecutor. Nagdesisyon ang korte na sa “kalagayan ng isang Saksi ni Jehova, na nasa hustong gulang at may kakayahang magpasiya, . . . hindi siya dapat salinan ng dugo ng doktor” kung labag ito sa kalooban niya.

Sinabi rin ng korte na pinagbabawalan ng Konstitusyon ng Italy ang mga doktor na magsagawa ng paggamot na ayaw ng pasyente kahit na sinasabi ng doktor na kailangang gawin ito. Sinasabi sa desisyon ng korte na kahit iniisip ng doktor na kailangan ang pagsasalin ng dugo, hindi niya ito puwedeng gawin kung malinaw na sinabi ng pasyente na ayaw nitong magpasalin.

Sa kaniyang medical report para sa paglilitis, sinabi ni Daniele Rodriguez, propesor ng Legal Medicine and Bioethics sa Padua University at isang expert witness, na “ang karapatang tumanggi sa isang espesipikong paggamot ay protektado ng mga tuntunin ng konstitusyon at ipinaliwanag ng [article] 32 ng Konstitusyon ng [Italy] na nagsasabing ‘hindi puwedeng pilitin ang isa na tumanggap ng paggamot malibang sinasabi iyon ng batas.’” Tungkol sa desisyon ng korte, isinulat ni Luca Benci, Italyanong eksperto sa batas at sa batas sa kalusugan, sa Quotidiano Sanità (Health Daily): “Walang batas na nagsasabing puwedeng ipilit ng isang doktor ang pagsasalin ng dugo sa mga pasyenteng ayaw magpasalin nito. Ang karapatang tumanggi sa paggamot ay mas mahalaga kaysa anupaman.”

Si Marcello Rifici, isa sa mga abogado para sa mga Saksi ni Jehova, ay nagsabi: “Natutuwa kami na ang desisyong ito ay ayon sa mga pamantayang kinikilala sa Europa, gaya ng mga binabanggit sa mga desisyon ng European Court of Human Rights, na nagsasabing ang lahat ng pasyente ay may karapatang pumili ng paggamot na gusto nila. Kapansin-pansin, noong 2017, nagtatag ang Italian Parliament ng batas na 219/2017, kilalá bilang ‘Living Will Law,’ na nagtatampok ng simulaing kagaya ng desisyong ito.”

Nagkomento si Lucio Marsella, isa ring abogado para sa mga Saksi ni Jehova: “Ang desisyon ng korte ay proteksiyon sa lahat ng doktor na buong katapatan at lakas-loob na nagsisikap gamutin ang mga pasyente sa pinakamabuting paraan at kasabay nito ay iginagalang ang karapatan ng mga pasyente na pumili ng paggamot na gusto nila.”