Pumunta sa nilalaman

OKTUBRE 31, 2019
INDIA

Inilabas ng mga Saksi ni Jehova ang Bibliya sa Wikang Telugu sa India

Inilabas ng mga Saksi ni Jehova ang Bibliya sa Wikang Telugu sa India

Noong Oktubre 25, 2019, inilabas ni Brother Ashok Patel, miyembro ng Komite ng Sangay sa India, ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan sa wikang Telugu sa isang panrehiyong kombensiyon sa Hyderabad International Convention Centre sa Hyderabad, India.

Mga 91.9 milyon ang nagsasalita ng Telugu, kaya ito ang ikatlo sa pinakakaraniwang wika sa India pagkatapos ng Hindi at Bengali. Sa ngayon, mga 6,000 ang mamamahayag sa Telugu-language field, pero ang kabuoang bilang ng dumalo sa kombensiyon ay 8,868. Ipinapakita nito ang potensiyal na paglago sa wikang ito, na nadagdagan ng dalawang bagong sirkito sa taóng ito.

Napansin ng isang tagapagsalin, na tumulong sa limang-taóng pagsasalin ng Bibliya sa Telugu, na hiráp ang mga kabataan na maintindihan ang lumang mga salitang ginamit sa ibang salin ng Bibliya sa Telugu. “Dahil sa bagong saling ito, masasabi kong nakikipag-usap na ngayon si Jehova sa mga kabataan gamit ang simple at makabagong mga salita na madaling maintindihan.” Sinabi pa ng isang tagapagsalin, “Kapag nagbasa kami ng Bibliya sa may-bahay, maiintindihan na nila agad ang ibig sabihin ng teksto.”

Isa pa, dahil inalis sa maraming salin ng Bibliya sa Telugu ang banal na pangalang Jehova, ang Bagong Sanlibutang Salin ay makakatulong sa mga mambabasa ng Telugu na malaman ang pangalan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-Lahat. Matutulungan din sila nito na maintindihan ang orihinal na kahulugan ng mga termino, gaya ng kaluluwa at espiritu, na isinalin sa ibang Bibliya sa Telugu kaayon ng mga lokal na kaugalian ng Hindu.

Sinabi ng isang mamamahayag, “Dahil sa Bibliyang ito sa Telugu, talagang malalaman ng mga mambabasa na mahal na mahal sila ni Jehova!” Siguradong dahil sa bagong salin na ito sa Telugu, makikita ng mga mambabasa na ‘si Jehova ay mabuti.’—Awit 34:8.