Pumunta sa nilalaman

Sina Paulos Eyasu, Isaac Mogos, at Negede Teklemariam, na nakabilanggo sa Eritrea mula pa noong Setyembre 17, 1994

SETYEMBRE 17, 2019
ERITREA

Dalawampu’t Limang Taóng Nakabilanggo sa Eritrea

Dalawampu’t Limang Taóng Nakabilanggo sa Eritrea

Isa ang Eritrea sa mga lugar kung saan nakakaranas ng matinding pag-uusig ang mga Saksi ni Jehova sa modernong panahon. Pagsapit ng Setyembre 17, 2019, tatlong Saksi ni Jehova, sina Paulos Eyasu, Isaac Mogos, at Negede Teklemariam, ang 25 taon nang nakabilanggo. Bukod sa kanila, 39 pang mga brother at 10 sister ang nabilanggo rin.

Walang isa man sa kanila ang opisyal na nasampahan ng kaso, nagkaroon ng pagdinig sa korte, o nasentensiyahan. Hindi nila alam kung kailan sila palalayain. Apat na kapatid na ang namatay sa loob ng bilangguan, at tatlo ang namatay pagkatapos nilang mapalaya dahil sa napakahirap na kalagayan doon.

Tumindi ang pag-uusig sa Eritrea noong Oktubre 25, 1994, mga isa’t kalahating taon matapos humiwalay ang Eritrea mula sa Ethiopia at maging isang independiyenteng bansa. Sinabi ng bagong presidente na ang mga Saksi ni Jehova na ipinanganak sa Eritrea ay hindi na ituturing na mga mamamayan ng bansa pangunahin na dahil naninindigan sila sa kanilang Kristiyanong neutralidad. Inalis din ng presidente ang mga karapatan nila. Ang ilan sa mga restriksiyon sa mga Saksi ni Jehova ay hindi sila puwedeng tumanggap ng kumpletong sekular na edukasyon, magkaroon ng negosyo, o maglakbay sa labas ng bansa.

Nitong nakaraang mga taon, ipinahayag ng kilalang mga organisasyon para sa karapatang pantao ang pagkabahala nila sa pagbabale-wala ng Eritrea sa internasyonal na mga pamantayan ng karapatang pantao, at kasama sa mga isyung ito ang mga kaso may kinalaman sa mga Saksi. Hindi ipinapatupad ng Eritrea ang mga rekomendasyon ng mga organisasyong ito.

Basahin: “ESPESYAL NA REPORT: Ang Pag-uusig sa mga Saksi ni Jehova sa Eritrea

Patuloy naming idudulog sa mga opisyal ng gobyerno at sa iba pang awtoridad ang tungkol sa sitwasyon sa Eritrea. Habang ang aming mga kapatid ay patuloy na nagpapakita ng pananampalataya at lakas ng loob sa harap ng pag-uusig, nagtitiwala kaming tutulungan sila ni Jehova at magiging “batong kanlungan” nila.​—Awit 94:22.