Pumunta sa nilalaman

HUNYO 24, 2019
ECUADOR

Guayaquil, Ecuador—“Ang Pag-ibig ay Hindi Kailanman Nabibigo”! 2019 Internasyonal na Kombensiyon

Guayaquil, Ecuador—“Ang Pag-ibig ay Hindi Kailanman Nabibigo”! 2019 Internasyonal na Kombensiyon
  • Petsa: Hunyo 14-16, 2019

  • Lokasyon: Estadio Monumental Banco Pichincha sa Guayaquil, Ecuador

  • Wika ng Programa: Ecuadorian Sign Language, English, Spanish

  • Pinakamataas na Bilang ng Dumalo: 53,055

  • Bilang ng Nabautismuhan: 702

  • Bilang ng Delegado Mula sa Ibang Bansa: 5,300

  • Mga Sangay na Imbitado: Argentina, Belgium, Bolivia, Central America, Colombia, Cuba, Kazakhstan, Korea, Moldova, Myanmar, Poland, Spain, United States

  • Karanasan: Sinabi ni José Francisco Cevallos, presidente ng Barcelona Sporting Club at may-ari ng istadyum: “Mula noon, hindi pa kami nagkakaproblema kapag kombensiyon n’yo. Patunay iyan ng inyong mabuting paggawi at pagiging maayos, at nakikita namin iyan sa lahat ng kombensiyon n’yo. Hindi madaling mag-organisa ng ganitong event, pero lagi ninyo itong nagagawa nang napakaayos. Mabubuting tao kayo—edukado, mabait, magalang, at organisado. Irerekomenda namin sa anumang lunsod at bansa na i-host ang mga Saksi ni Jehova.”

 

Mga delegado na nagpapa-picture habang nasa Bethel sa Ecuador

Mga kapatid sa Ecuador na sinasamahan ang mga delegado sa ministeryo

Mga delegado na umaawit sa unang araw ng kombensiyon

Ilan sa 702 bagong kapatid na nagpapabautismo

Mga delegadong kumukuha ng nota sa panahon ng sesyon

Mga delegadong nagpi-finger heart, simbolo ng pag-ibig sa Korea

Si Brother Kenneth Cook, miyembro ng Lupong Tagapamahala, sa huling pahayag ng kombensiyon noong Sabado

Mga delegadong nasa pantanging buong-panahong paglilingkod na kumakaway sa huling araw ng kombensiyon

Mga kapatid na taga-Ecuador na nagpe-perform para sa mga delegado noong special evening gathering