Pumunta sa nilalaman

HULYO 26, 2019
DENMARK

Copenhagen, Denmark—“Ang Pag-ibig ay Hindi Kailanman Nabibigo”! 2019 Internasyonal na Kombensiyon

Copenhagen, Denmark—“Ang Pag-ibig ay Hindi Kailanman Nabibigo”! 2019 Internasyonal na Kombensiyon
  • Petsa: Hulyo 19-21, 2019

  • Lokasyon: Brøndby Stadium at Brøndby Hallen, Copenhagen, Denmark

  • Wika ng Programa: Danish, Danish Sign Language, English, Icelandic, Norwegian Sign Language, Swedish Sign Language

  • Pinakamataas na Bilang ng Dumalo: 26,409

  • Bilang ng Nabautismuhan: 141

  • Bilang ng Delegado Mula sa Ibang Bansa: 7,000

  • Mga Sangay na Imbitado: Australasia, Brazil, Central America, Central Europe, Colombia, Dominican Republic, Finland, Georgia, India, Japan, Poland, United States

  • Karanasan: Sinabi ni Christian Tidemand Andersen, event coordinator para sa Brøndby Stadium: “Isa’t kalahating taon na ang nakakalipas mula nang simulan naming planuhin ang Internasyonal na Kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova, at maganda na ang komunikasyon ng dalawang organisasyon mula pa noon. Iginagalang ng dalawang organisasyon ang isa’t isa, at naiintindihan nila na mahirap planuhin ang ganito kalaking event, kaya ginawa ang pagpaplano sa praktikal na paraan. Bihirang makakita ng organisasyon na talagang organisado at pinag-iisipan ang bawat detalye. Sa mismong mga araw ng kombensiyon, kahanga-hangang makita ang lahat ng boluntaryo na tumulong at nagtrabaho mula umaga hanggang gabi, at masaya sila habang ginagawa nila iyon. Masarap maging bahagi ng napakagandang event na ito, at gusto naming pasalamatan ang pakikipagtulungan ng Convention Committee at ng lahat ng boluntaryo. Sana makabalik ulit kayo at ang mga bisita ninyo sa Brøndby Stadium.”

 

Mga Bethelite na nakasuot ng dilaw na lanyard habang kumakaway at sumasalubong sa mga delegado na magtu-tour sa Bethel

Sinalubong ng mga bata at ng mga magulang nila ang mga delegado para sa pulong sa paglilingkod

Dumating ang mga kapatid sa Brøndby Stadium para sa kombensiyon

Mga delegado mula sa iba’t ibang bansa na nagpapa-picture habang nakasuot ng pambansang kasuotan nila

Naluluha ang mga sister na nagsasalita ng Icelandic nang matanggap nila ang kopya nila ng Bagong Sanlibutang Salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa Icelandic

Si Brother Stephen Lett, miyembro ng Lupong Tagapamahala, sa panghuling pahayag noong Biyernes

Mga kandidato sa bautismo na nakikinig sa pahayag habang nakaupo sa harapan ng stage

Ilan sa 141 kapatid na nabautismuhan

Kumakaway sa mga kapatid sa istadyum ang mga misyonero at iba pang nasa pantanging buong-panahong paglilingkod

Mga kapatid na gumanap sa isang dula tungkol sa kasaysayan ng gawain natin sa Denmark, Faroe Islands, Greenland, at Iceland