Pumunta sa nilalaman

Labindalawa sa mga brother na nakulong dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng konsensiya noong 2012 kasama ang kanilang mga abogado (nasa gitna) noong Enero 2019

DISYEMBRE 9, 2019
ARMENIA

ECHR: Di-makatuwiran ang Pagpapakulong ng Armenia sa 22 Brother na Tumangging Magsundalo Dahil sa Konsensiya

ECHR: Di-makatuwiran ang Pagpapakulong ng Armenia sa 22 Brother na Tumangging Magsundalo Dahil sa Konsensiya

Noong Disyembre 5, 2019, nagkaisa ang European Court of Human Rights (ECHR) sa kanilang desisyon pabor sa 22 Saksi ni Jehova sa Armenia na di-makatuwirang ikinulong dahil sa pagtangging sumali sa militar. Nagpasiya ang ECHR na dapat magmulta ang Armenia ng mahigit $267,000 (EUR 242,000). Ito ang pinakamataas na halaga na napagdesisyunan ng ECHR na dapat ibigay ng isang gobyerno dahil sa pagpapakulong sa mga kapatid na tumangging magsundalo dahil sa konsensiya.

Noong 2012, ikinulong ang mga brother dahil tumanggi silang magsundalo udyok ng konsensiya at tinanggihan nila ang alternative civilian service (ACS). Tumanggi ang mga brother sa ACS dahil noong panahong iyon, militar pa ang nangangasiwa nito at hindi mga sibilyan. Kaya 20 sa 22 brother ang ikinulong bago 2013, nang baguhin ng Armenia ang ACS—na sibilyan na ang nangangasiwa—at ihinto ang pagpapakulong sa mga kapatid dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng konsensiya.

Sa desisyon ng ECHR noong Disyembre 5, ginawa nilang saligan ang pagkapanalo ng mga Saksi ni Jehova noong 2017, sa kasong Adyan and Others v. Armenia. Sinabi ng ECHR na alam ng Armenia na magkatulad ang kasong ito. Kaya imbes na ipakulong ang 22 brother, dapat na may solusyon sila sa kasong ito. Sa nakalipas na taon, sinisikap ng mga brother na makipagkasundo sa gobyerno, pero tumatanggi ito. Kaya nagkaisa ang ECHR sa kanilang desisyon pabor sa mga brother.

Natutuwa tayo na mula 2013, gumawa na ang Armenia ng maraming pagbabago tungkol sa pagtangging magsundalo dahil sa konsensiya. Hindi na ipinapakulong ang mga kapatid at wala na silang criminal record dahil sa pagiging neutral. Sa nakalipas na pitong taon, ang ACS ng Armenia—na puro sibilyan ang nangangasiwa—ay isang magandang halimbawa para sa ibang bansa. Pero sa ibinabang hatol ng ECHR noong Disyembre 5, sinabi nito na dapat managot ang Armenia sa paglabag sa internasyonal na batas noong 2012.

Sa desisyong ito, malinaw na ipinakita ng ECHR na handa nitong pagmultahin ang mga bansang lumalabag sa internasyonal na batas tungkol sa karapatang pantao. Nagpapasalamat tayo kay Jehova dahil sa tagumpay na ito ng mga kapatid sa Armenia. Ipinapanalangin natin na ang tagumpay na ito ay makakatulong din sa mga kapatid na tumatanggi sa sapilitang paglilingkod sa militar at na magkaroon din ng alternatibong serbisyong pansibilyan sa mga bansang wala pa nito, gaya ng Azerbaijan, South Korea, Turkey, at Turkmenistan.