Pumunta sa nilalaman

Si Deputy Minister Claudio Romero (kaliwa) habang ibinibigay ang isang certificate kay Brother Miguel Puchetti (kanan), miyembro ng Komite ng Sangay sa Argentina

DISYEMBRE 31, 2019
ARGENTINA

Pinarangalan ng Buenos Aires City Legislature ang 2019 Internasyonal na Kombensiyon

Pinarangalan ng Buenos Aires City Legislature ang 2019 Internasyonal na Kombensiyon

Kinilala ng Buenos Aires City Legislature na ang 2019 internasyonal na kombensiyon ay isang mahalagang okasyon tungkol sa relihiyon at kultura sa lunsod nila. Noong Disyembre 12, 2019, sa isang press conference, binigyan ng certificate ng city legislature ang mga kapatid.

Kinomendahan nina Claudio Romero at Federico Pugliese, dalawang opisyal ng gobyerno, ang mga Saksi ni Jehova dahil sa kanilang gawain sa Buenos Aires. Sinabi ni Claudio Romero: “Pinapahalagahan ko ang inyong relihiyosong paniniwala at ang kapayapaan at pagkakaisa ninyo dahil nakakatulong ito sa komunidad. Gusto kong malaman ninyo na hinahangaan ko ang relihiyon ninyo dahil sa inyong kasipagan at dedikasyon sa inyong gawain. Karapat-dapat kayo sa paggalang dahil sa ipinapakita ninyong pag-ibig at determinasyon habang itinuturo ninyo ang inyong paniniwala.” Sinabi naman ni Federico Pugliese: “Ang motto ng okasyon ninyo ngayon ay ‘Ang Pag-ibig ay Hindi Kailanman Nabibigo.’ Ipinapakita ninyo ito, hindi lang sa okasyong ito, kundi araw-araw kasi ang lahat ng ginagawa ninyo ay dahil sa pag-ibig.”

Kinikilala ng parangal na ito ang pag-ibig na ipinapakita ng mga kapatid natin sa iba. Pero ipinapakita natin ito, hindi para tumanggap ng parangal, kundi para parangalan si Jehova, ang Diyos ng pag-ibig.—1 Juan 4:8.