Pumunta sa nilalaman

DISYEMBRE 20, 2019
ARGENTINA

Buenos Aires, Argentina—“Ang Pag-ibig ay Hindi Kailanman Nabibigo”! 2019 Internasyonal na Kombensiyon

Buenos Aires, Argentina—“Ang Pag-ibig ay Hindi Kailanman Nabibigo”! 2019 Internasyonal na Kombensiyon
  • Petsa: Disyembre 13-15, 2019

  • Lokasyon: Estadio Único de La Plata, Buenos Aires, Argentina

  • Wika ng Programa: Argentinean Sign Language, English, Spanish

  • Pinakamataas na Bilang ng Dumalo: 47,555

  • Bilang ng Nabautismuhan: 563

  • Bilang ng Delegado Mula sa Ibang Bansa: 6,300

  • Mga Sangay na Imbitado: Bolivia, Central America, Central Europe, Chile, Czech-Slovak, Finland, Italy, Korea, Paraguay, Peru, Romania, Scandinavia, Spain, United States

  • Karanasan: Sinabi ni Mara Anapios, sales manager ng Panamericano Hotel na tinuluyan ng mga delegado: “Ngayon, may hindi pagkakasundo ang mga bansa sa buong mundo. Kaya sa tingin ko, mahalaga ang ganitong kombensiyon kasi isa itong magandang halimbawa ng kapatiran, kapayapaan, at pag-ibig, na kailangang-kailangan natin.”

 

Mga kapatid na sinasalubong ang mga delegado sa airport

Bago ang kombensiyon, apat na kinatawan ng mga Saksi ni Jehova ang ininterbyu sa isang press conference

Mga kapatid na papunta sa lugar ng kombensiyon

Mga dumalo sa kombensiyon habang pumapalakpak

Mga brother na binabautismuhan sa isa sa tatlong pool na ginamit sa kombensiyon

Si Brother Kenneth Cook, miyembro ng Lupong Tagapamahala, sa huling pahayag noong Linggo

Mga sister na nagpapa-picture hawak ang mga letrang L-O-V-E

Mga delegadong nakasuot ng tradisyonal na damit habang nagpapa-picture

Mga delegadong nasa pantanging buong-panahong paglilingkod na kumakaway sa mga dumalo sa huling araw ng kombensiyon

Mga kapatid na nagpe-perform para sa mga delegado sa isa sa mga evening gathering