Ang mga donasyon para suportahan ang taunang mga kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova ay maaari nang gawin online sa maraming bansa. Para sa higit pang impormasyon kung paano magbibigay ng donasyon, tingnan ang page na How to Donate to the Worldwide Work.