Pumunta sa nilalaman

HULYO 8, 2019
ANO’NG BAGO?

Inilabas ang Bagong Sanlibutang Salin sa Chinese Mandarin

Inilabas ang Bagong Sanlibutang Salin sa Chinese Mandarin

Inilabas ang nirebisang edisyon ng Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan sa Chinese Mandarin (Traditional) at Chinese Mandarin (Simplified) noong Hulyo 5, 2019, sa Taoyuan City, Taiwan. Ang kabuoan o bahagi ng Bagong Sanlibutang Salin ay naisalin na sa 180 wika, kasama na ang 24 na kumpletong rebisyong batay sa 2013 edisyon.