Esasy materiala geçiň

MUKADDES ÝAZGYLAR NÄME ÖWREDÝÄR? (ÖWRENMEK ÜÇIN GOLLANMALAR)

Biz «soňky günlerde» ýaşaýarys (I bölüm)

Bu öwrenmek üçin gollanma «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabynyň 9-njy babyna esaslanýar.

Biziň, hakykatdanam, «soňky günlerde» ýaşaýandygymyz barada öwren.