Esasy materiala geçiň

MUKADDES ÝAZGYLAR NÄME ÖWREDÝÄR?

Isa Mesih kim? (III bölüm)

Bu öwrenmek üçin gollanma «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabynyň 4-nji babyna esaslanýar.

Ýer ýüzüne gelende Isa pygamberiň Atasynyň häsiýetlerini görkezendigi barada öwren.