Esasy materiala geçiň

MUKADDES ÝAZGYLAR NÄME ÖWREDÝÄR? (ÖWRENMEK ÜÇIN GOLLANMALAR)

Hudaý horluklara näme üçin ýol berýär? (II bölüm)

Bu öwrenmek üçin gollanma «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabynyň 11-nji babyna esaslanýar.

Hudaý näme üçin horluklara ýol berýär? Onuň horluklara ýol bermegi akyldar Hudaýdygyny nädip görkezýär? Bu soraglaryň jogabyny bil.