Esasy materiala geçiň

MUKADDES ÝAZGYLAR NÄME ÖWREDÝÄR?

Ölen dogan-garyndaşlarymyz üçin hakyky umyt (II bölüm)

Bu öwrenmek üçin gollanma «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabynyň 7-nji babyna esaslanýar.

Direlişe berk iman etmegiň wajypdygyna seret.