Esasy materiala geçiň

7-nji sapak: Bermek bagtly edýär

7-nji sapak: Bermek bagtly edýär

Aman ýaly senem özüňi nädip bagtly duýup bilersiň?

Şeýle-de serediň

ÝEHOWANYŇ DOSTY BOLUŇ: ÝUMUŞLAR

Bermek bagtly edýär: Sazy we sözleri

Aýdymyň sözlerini öwrenip, multfilmdäki ýaly bilelikde aýdyň.