Esasy materiala geçiň

Düşünjäňizi barlaň!

Düşünjäňizi barlaň!

Ene-atalar, bu ýumuş arkaly çagalaryňyza howpdan goranmaga kömek ediň.

Şeýle-de serediň

ÝEHOWANYŇ DOSTY BOL

Çagalaryňyzy goraň

Aman bilen Aýna özüni erbet adamlardan goramak üçin peýdaly maslahatlary bildiler.