Esasy materiala geçiň

Öwrenmek üçin ýumuşlar

Ýakubyň baran ýerleri

Şu öwrenilýän ýumşy ýükläp, çap ediň we Ýakubyň baran ýerleri barada öwreniň.