Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Mukaddes Kitap barada maglumat

Biziň eramyzdan öň ýazylan Töwradyň kitaplary

KITABYŇ ADY

ÝAZAN

ÝAZYLAN ÝERI

ÝAZYLAN ÝYLY (B. E. ÖŇ)

ÖZ IÇINE ALÝAN WAGTY (B. E. ÖŇ)

1 Musa

Musa

Çöl

1513

«Ilkibaşdan» 1657⁠-⁠nji ýyla çenli

2 Musa

Musa

Çöl

1512

1657—1512

3 Musa

Musa

Çöl

1512

1 aý (1512)

4 Musa

Musa

Çöl we Mowap düzlügi

1473

1512—1473

5 Musa

Musa

Mowap düzlügi

1473

2 aý (1473)

Ýuşa

Ýuşa

Kengan

tak. 1450

1473—tak. 1450

Serdarlar

Şamuwel

Ysraýyl

tak. 1100

tak. 1450—tak. 1120

Rut

Şamuwel

Ysraýyl

tak. 1090

Serdarlaryň döwrüniň 11 ýyly

1 Şamuwel

Şamuwel, Gad, Natan

Ysraýyl

tak. 1078

tak. 1180—1078

2 Şamuwel

Gad, Natan

Ysraýyl

tak. 1040

1077—tak. 1040

1 Patyşalar

Ýermeýa

Ýahuda

580

tak. 1040—911

2 Patyşalar

Ýermeýa

Ýahuda, Müsür

580

tak. 920—580

1 Taryh

Hydyr

Iýerusalim (?)

tak. 460

1Tr 10:1⁠-⁠den 2Tr 36:23⁠-⁠e çenli: 1077—1037

2 Taryh

Hydyr

Iýerusalim (?)

tak. 460

tak. 1037—537

Hydyr

Hydyr

Iýerusalim

tak. 460

537—tak. 467

Nehemýa

Nehemýa

Iýerusalim

443⁠-⁠den soň

456—443⁠-⁠den soň

Ester

Mordekaý

Şuşan, Elam

tak. 475

493—tak. 475

Eýýup

Musa

Çöl

tak. 1473

1657—1473 (140 ýyldan gowrak)

Zebur

Dawut we başgalar

 

tak. 460

 

Nakyllar

Süleýman, Agur, Lemuwel

Iýerusalim

tak. 717

 

Nesihat

Süleýman

Iýerusalim

1000⁠-⁠den öň

 

Süleýmanyň aýdymy

Süleýman

Iýerusalim

tak. 1020

 

Işaýa

Işaýa

Iýerusalim

732⁠-⁠den soň

tak. 778—732⁠-⁠den soň

Ýermeýa

Ýermeýa

Ýahuda, Müsür

580

647—580

Ýermeýanyň agysy

Ýermeýa

Iýerusalimiň golaýy

607

 

Hyzkyl

Hyzkyl

Wawilon

tak. 591

613—tak. 591

Danyýar

Danyýar

Wawilon

tak. 536

618—tak. 536

Hoşeýa

Hoşeýa

Samariýa (etrap)

745⁠-⁠den soň

804⁠-⁠den öň—745⁠-⁠den soň

Ýowel

Ýowel

Ýahuda

tak. 820 (?)

 

Amos

Amos

Ýahuda

tak. 804

 

Abdyýar

Abdyýar

 

tak. 607

 

Ýunus

Ýunus

 

tak. 844

 

Mikaý

Mikaý

Ýahuda

717⁠-⁠den öň

tak. 777—717

Nahum

Nahum

Ýahuda

632⁠-⁠den öň

 

Habakuk

Habakuk

Ýahuda

tak. 628 (?)

 

Sepanýa

Sepanýa

Ýahuda

648⁠-⁠den öň

 

Hagaý

Hagaý

Dikeldilen Iýerusalim

520

112 gün (520)

Zekerýa

Zekerýa

Dikeldilen Iýerusalim

518

520—518

Melek

Melek

Dikeldilen Iýerusalim

443⁠-⁠den soň

 

 Biziň eramyzyň I asyrynda ýazylan Injiliň kitaplary

KITABYŇ ADY

ÝAZAN

ÝAZYLAN ÝERI

ÝAZYLAN ÝYLY (B. E.)

ÖZ IÇINE ALÝAN WAGTY

Matta

Matta

Ysraýyl

tak. 41

b. e. öň 2—b. e. 33

Markus

Markus

Rim

tak. 60—65

b. e. 29—33

Luka

Luka

Kaýsariýa

tak. 56—58

b. e. öň 3—b. e. 33

Ýahýa

Ýahýa resul

Efes ýa⁠-⁠da golaýy

tak. 98

Ýahýa 1:19—21:25 b. e. 29—33

Resullar

Luka

Rim

tak. 61

b. e. 33—tak. 61

Rimliler

Pawlus

Korinf

tak. 56

 

1 Korinfliler

Pawlus

Efes

tak. 55

 

2 Korinfliler

Pawlus

Makedoniýa

tak. 55

 

Galatýalylar

Pawlus

Korinf ýa⁠-⁠da Siriýanyň Antakyýa şäheri

tak. 50—52

 

Efesliler

Pawlus

Rim

tak. 60—61

 

Filipililer

Pawlus

Rim

tak. 60—61

 

Koloslylar

Pawlus

Rim

tak. 60—61

 

1 Selanikliler

Pawlus

Korinf

tak. 50

 

2 Selanikliler

Pawlus

Korinf

tak. 51

 

1 Timoteos

Pawlus

Makedoniýa

tak. 61—64

 

2 Timoteos

Pawlus

Rim

tak. 65

 

Titus

Pawlus

Makedoniýa (?)

tak. 61—64

 

Filimun

Pawlus

Rim

tak. 60—61

 

Ýewreýler

Pawlus

Rim

tak. 61

 

Ýakup

Ýakup (Isanyň dogany)

Iýerusalim

62⁠-⁠den öň

 

1 Petrus

Petrus

Wawilon

tak. 62—64

 

2 Petrus

Petrus

Wawilon (?)

tak. 64

 

1 Ýahýa

Ýahýa resul

Efes ýa⁠-⁠da golaýy

tak. 98

 

2 Ýahýa

Ýahýa resul

Efes ýa⁠-⁠da golaýy

tak. 98

 

3 Ýahýa

Ýahýa resul

Efes ýa⁠-⁠da golaýy

tak. 98

 

Ýahuda

Ýahuda (Isanyň dogany)

Ysraýyl (?)

tak. 65

 

Ylham

Ýahýa resul

Patmos

tak. 96

 

(Käbir kitaplary kimiň ýazandygy we nirede ýazylandygy anyk belli däl. Köp seneler takmynan (tak.) görkezildi).