Zebur 87:1—7

  • Sion — hak Hudaýyň şäheri

    • «Ol Sionda doguldy» (4—6)

Karun ogullarynyň aýdymy+. 87  Hudaýyň şäheri mukaddes dagyň üstünde guruldy+.   Ýehowa Sionyň derwezeleriniÝakubyň ähli çadyrlaryndan gowy görýär+.   Hak Hudaýyň şäheri, dilleriň senasy+. (Sela)   Rahaw*+ bilen Wawilon meni tanaýar,Pilişt, Tir we Kuş hem meni tanaýar. Men olaryň her biri hakda: «Ol Sionda doguldy» diýerin.   Sion hakda şeýle diýerler: «Olaryň her biri şol ýerde doguldy». Allatagala* şäheriň düýbüni tutdy.   Ýehowa ilat ýazuwyny geçirende: «Ol adam bärde doguldy» diýer. (Sela)   Aýdymçylar+ we tansçylar+: «Ähli bereketlerimi senden aldym»+ diýerler.

Çykgytlar

Belki, Müsür.
Sözlüge serediň.