Zebur 134:1—3

  • Gijelerine Hudaýa alkyş aýtmak

    • «Mukaddes boluň, elleriňizi galdyryň!» (2)

Zyýarat aýdymy*. 134  Ýehowanyň gullary+,Gijelerine Ýehowanyň öýünde gulluk edýänler+,Ýehowa alkyş aýdyň!   Mukaddes boluň*,Elleriňizi galdyryp+, Ýehowa alkyş aýdyň!   Ýeri, gögi ýaradan ÝehowaSiondan bereket bersin!

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Başga manysy: Ybadathanada.