Zebur 129:1—8

  • Duşman hüjüm edýär, emma ýeňip bilmeýär

    • Siony ýigrenýänler masgara bolar (5)

Zyýarat aýdymy*. 129  Ysraýyl şeýle diýsin: «Duşmanlarym ýaşlygymdan bäri topulýar+.   Olar maňa ýaşlygymdan bäri hüjüm edýär+,Emma ýeňip bilmeýär+.   Meniň arkamy sürdüler+,Uzyn⁠-⁠uzyn joýa çekdiler».   Ýehowa adalatlydyr+.Ol erbetleriň baglan ýüplerini kesip taşlady+.   Siony ýigrenýänleriň hemmesi,Masgara bolup, gaçyp giderler+.   Olar jaýyň üçeginde gögeren,Sogrulmanka guraýan ot kimin bolar.   Şeýle otdan orakçynyň gysymy,Desse bogýanyň gujagy dolmaz.   Öten⁠-⁠geçenler olara:«Ýehowa size bereket bersin! Ýehowanyň adyndan siziň üçin dileg ederis!» diýmesin.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.