Zebur 125:1—5

  • Ýehowa halkyny goraýar

    • Daglar Iýerusalimi goraýar (2)

    • «Goý, Ysraýylda parahatçylyk bolsun!» (5)

Zyýarat aýdymy*. 125  Ýehowa bil baglaýanlar+Sion dagy kimin asla sarsmaz, ebedi durar+.   Daglaryň Iýerusalimi goraýşy ýaly+,Ýehowa⁠-⁠da eziz halkyny häzirem, gelejekde⁠-⁠de gorar+.   Dogruçyl adam erbet işe baş goşmaz ýaly+,Erbetler* dogruçylyň üstünden hemişe agalyk etmez+.   Eý Ýehowa, ýagşy adamlara,Dogruçyl adamlara ýagşylyk et!+   Ýehowa günäkärler bilen bilelikdeEgri ýola sowlanlary ýok eder+. Goý, Ysraýylda parahatçylyk bolsun!

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: Erbetlik hasasy.