Zebur 117:1, 2

  • «Halklar, Ýehowa alkyş aýdyň!»

    • Hudaýyň wepaly söýgüsi çäksizdir (2)

117  Halklar, Ýehowa alkyş aýdyň!+Milletler, Hudaýy şöhratlandyryň!+   Sebäbi wepaly söýgüsi* çäksizdir+.Ýehowa hemişe wepalydyr!+ Ýaha alkyş aýdyň!*+

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: Halleluýah! «Ýah» Ýehowa adynyň gysgaldylan görnüşi.