Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Nahum pygamberiň kitaby

Baplar

1 2 3

Gysga mazmuny

 • 1

  • Hudaý duşmanlaryndan ar alýar (1—7)

   • Hudaý ýürekden wepaly bolmagy talap edýär (2)

   • Ýehowa pena gözleýänleriň howandary (7)

  • Ninewiýa ýanyp kül bolar (8—14)

   • Siz bir demde ýok edilersiňiz (9)

  • Ýahuda üçin hoş habar (15)

 • 2

  • Ninewiýa weýran ediler (1—13)

   • «Derýalaryň derwezeleri açylar» (6)

 •   3

  • «Ganhor şäheriň waý halyna!» (1—19)

   • Ninewiýanyň günäleri (1—7)

   • Ninewiýa Nog⁠-⁠amon ýaly ýykylar (8—12)

   • Ninewiýa beladan gutulyp bilmez (13—19)