Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Hydyr kitaby

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gysga mazmuny

 • 1

  • Kir patyşanyň ybadathanany dikeltmek hakda permany (1—4)

  • Ýehudylar Wawilondan watanyna dolanmaga taýýarlanýar (5—11)

 • 2

  • Ýesirlikden gelenler (1—67)

   • Ybadathana gullukçylary (43—54)

   • Süleýmanyň hyzmatkärleriniň nesli (55—57)

  • Ybadathana üçin sadakalar (68—70)

 • 3

  • Gurbanlyk ojagy we gurbanlyklar (1—7)

  • Ybadathananyň gurluşygy (8, 9)

  • Ybadathananyň düýbi tutulýar (10—13)

 • 4

  • Ybadathananyň gurluşygyna garşylyk (1—6)

  • Duşmanlaryň Ardaşir patyşa arz⁠-⁠şikaýaty (7—16)

  • Ardaşiriň jogaby (17—22)

  • Ybadathananyň gurluşygy saklanýar (23, 24)

 • 5

  • Ýehudylar gurluşygy dowam edýär (1—5)

  • Tatenaýyň Dariý patyşa ýollan haty (6—17)

 • 6

  • Dariýiň geçiren barlagy we permany (1—12)

  •  Ybadathananyň gurluşygy we açylyş dabarasy (13—18)

  • Pasha baýramy (19—22)

 • 7

  • Hydyr Iýerusalimde (1—10)

  • Ardaşiriň Hydyra beren haty (11—26)

  • Hydyr Ýehowany şöhratlandyrýar (27, 28)

 • 8

  • Hydyr bilen gelen adamlar (1—14)

  • Ýola taýýarlyk (15—30)

  • Wawilondan Iýerusalime dolanmak (31—36)

 • 9

  • Başga halklar bilen durmuş gurmak (1—4)

  • Hydyryň ýalbarma dogasy (5—15)

 • 10

  • Başga milletli aýallary yzyna ugratmak hakda äht (1—14)

  • Başga milletli aýallar yzyna ugradylýar (15—44)