Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Filipililere hat

Baplar

1 2 3 4

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Pawlusyň minnetdarlygy we dogasy (3—11)

  • Kynçylyklara garamazdan, hoş habar ilerleýär (12—20)

  • Mesih üçin ýaşamak we ölmek (21—26)

  • Hoş habara mynasyp ýaşaň (27—30)

 • 2

  • Hakyky pesgöwünlik (1—4)

  • Mesihiň pesgöwünligi we beýgelmegi (5—11)

  • Halas bolmaga jan ediň (12—18)

   • Nur kimin ýagty saçmak (15)

  • Timoteos bilen Epafrodit iberilýär (19—30)

 • 3

  • Bedeniňe bil baglamazlyk (1—11)

   • Mesih üçin ähli zadyňdan geçmek (7—9)

  • Maksadyňa ýetmek üçin jan etmek (12—21)

   • Gökdäki raýatlyk (20)

 • 4

  • Agzybirlik, şatlyk, dogry zatlar hakda pikirlenmek (1—9)

   • «Hiç zadyň aladasyny etmäň» (6, 7)

  • Filipililere bildirilen minnetdarlyk (10—20)

  • Hoşlaşyk sözleri (21—23)