Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Abdyýar pygamberiň kitaby

Baplar

1

Gysga mazmuny

  • Gopbamsy Edom peseldiler (1—9)

  • Edomyň Ýakuba eden zorluk⁠-⁠sütemi (10—14)

  • Ýehowa ähli milletlere höküm çykarar (15, 16)

  • Ýakubyň öýi dikeldiler (17—21)

    • Ýakup Edomy ýalmap ýuwudar (18)

    • Ýehowa patyşa bolar (21)