Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Sepanýa pygamberiň kitaby

Baplar

1 2 3

Gysga mazmuny

 • 1

  • Ýehowanyň höküm güni ýakyndyr (1—18)

   • Ýehowanyň güni çalt ýetip gelýär (14)

   • Altyn⁠-⁠kümüş halas etmez (18)

 • 2

  • Gahar güni gelmänkä, Ýehowany agtaryň (1—3)

   • Dogruçyllygy agtaryň, ýumşak boluň (3)

   • «Belki, Ýehowanyň gazap gününde halas bolarsyňyz» (3)

  • Goňşy halklara çykarylan höküm (4—15)

 • 3

  • Iýerusalim — gozgalaňçy, haram şäher (1—7)

  • Höküm we dikeldiliş (8—20)

   • Arassa dil (9)

   • Kiçigöwünli we ýumşak adamlar halas bolar (12)

   • Ýehowa Siona guwanyp şatlanar (17)