Eýýup 25:1—6

  • Bildat üçünji gezek gepleýär (1—6)

    • «Başy ölümli ynsan Allanyň öňünde nädip dogruçyl bolsun?» (4)

    • Adamyň aýypsyzlygy biderekdir (5, 6)

25  Şuwaslardan Bildat+ söze başlady:   «Alla hökümdardyr, haýbatlydyr,Göklerde parahatlygy dikeldýändir.   Onuň goşunyny kim sanap biler? Nury kime ýalkym saçmaýar?   Başy ölümli ynsanAllanyň öňünde nädip dogruçyl bolsun?+Eneden doglan nädip günäsiz bolsun?+   Aý hem Hudaýyň gözüne şöhle saçmaýan ýaly,Ýyldyzlar hem ýagtylyk bermeýän ýaly görünýär.   Başy ölümli ynsan gurçuk we gurtdur.Ol nädip päk bolup bilsin?!»

Çykgytlar