Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Selaniklilere ikinji hat

Baplar

1 2 3

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Selaniklileriň imany berkeýär (3—5)

  • Gulak asmaýanlar jezalandyrylar (6—10)

  • Ýygnakdakylar üçin doga (11, 12)

 • 2

  • Bikanun adam (1—12)

  • Pawlus berk durmagy ündeýär (13—17)

 • 3

  • «Hemişe doga ediň» (1—5)

  • Tertip⁠-⁠düzgüne eýermeýänler hakda (6—15)

  • Hoşlaşyk sözleri (16—18)