Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Petrusyň ikinji haty

Baplar

1 2 3

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1)

  • Hudaýyň çakylygyna görä ýaşaň (2—15)

   • Imany başga häsiýetler bilen dolduryň (5—9)

  • Pygamberliklere ynanyň (16—21)

 • 2

  • Ýalan mugallymlar dörär (1—3)

  • Ýalan mugallymlara höküm çykarylar (4—10a)

   • Tartara zyňlan perişdeler (4)

   • Tupan, Sodom we Gomorra (5—7)

  • Ýalan mugallymlar (10b—22)

 • 3

  • Ýaňsylaýjy adamlar dörär (1—7)

  • Ýehowa eglenýän däldir (8—10)

  • Özüňizi barlaň (11—16)

   • Täze gökler we täze ýer (13)

  • Dogry ýoluňyzdan sowlaýmaň (17, 18)