Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Selaniklilere birinji hat

Baplar

1 2 3 4 5

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1)

  • Selanikdäkileriň imany üçin Hudaýa minnetdarlyk (2—10)

 • 2

  • Pawlusyň Selanikdäki gullugy (1—12)

  • Selanikliler Hudaýyň sözüni kabul edýär (13—16)

  • Pawlusyň selaniklileri göresi gelýär (17—20)

 • 3

  • Pawlus Afinada biynjalyk bolýar (1—5)

  • Timoteos gowy habar getirýär (6—10)

  • Selanikliler üçin doga edilýär (11—13)

 • 4

  • Ahlaksyzlykdan uzakda duruň (1—8)

  • Birek⁠-⁠biregi has köp söýüň (9—12)

   • «Başgalaryň işine goşulmaň» (11)

  • Mesihiň ölen şägirtleri ilkinji bolup direlerler (13—18)

 • 5

  • Ýehowanyň gününiň gelşi (1—5)

   • «Parahatlyk we howpsuzlyk!» (3)

  • «Hemişe oýa bolup, sagdyn pikirleneliň» (6—11)

  • Öwüt⁠-⁠ündewler (12—24)

  • Hoşlaşyk sözleri (25—28)