Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Petrusyň birinji haty

Baplar

1 2 3 4 5

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Täzeden dogulmak ýaşaýşa umyt berýär (3—12)

  • Gulak asýan çagalar ýaly mukaddes boluň (13—25)

 • 2

  • Hudaýyň sözüni küýsäň (1—3)

  • Ruhy öýi gurýan diri daşlar (4—10)

  • Dünýäde gelmişekler ýaly ýaşaň (11, 12)

  • Hudaýyň halaýan tabynlygy (13—25)

   • Mesih bize görelde galdyrdy (21)

 • 3

  • Är⁠-⁠aýallar (1—7)

  • Duýgudaş boluň, parahatlygy agtaryň (8—12)

  • Dogruçyllyk üçin horluk çekmek (13—22)

   • Jogap bermäge taýyn boluň (15)

   • Suwa çümdürilmek we päk ynsap (21)

 • 4

  • Mesih ýaly Hudaýyň islegine görä ýaşaň (1—6)

  • «Ähli zadyň soňy golaýlady» (7—11)

  • Mesihçi hökmünde görgi görüň (12—19)

 • 5

  • Hudaýyň sürüsini bakyň (1—4)

  • Pesgöwünli we hüşgär boluň (5—11)

   • Gaýgy⁠-⁠aladaňyzy Hudaýyň üstüne atyň (7)

   • Iblis arlaýjy arslan kimindir (8)

  • Jemleýji sözler (12—14)